Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2018

Iguuana
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaEwels Ewels
Iguuana
Potrzebuje piosenki , która wyrazi moje myśli.
8109 9887
Iguuana
I niby wiesz czego chcesz, ale przychodzi taki moment , że siedzisz i zastanawiasz się czy to wszystko ma sens i czy chcesz tak trwać .
— wyrwane z kontekstu ~I./

April 09 2018

Iguuana
Iguuana
Iguuana
9477 9090
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiguana iguana

April 06 2018

Iguuana
(...) zamiast tego wszystkiego, mieć pewność.
— Zbigniew Kruszyński - "Kurator"
Reposted fromIriss Iriss viafantazja fantazja
Iguuana
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaJosette Josette

April 04 2018

Iguuana
A Ty, wiesz jak pachnie świat o piątej trzydzieści?
Reposted fromsomemistakes somemistakes viaphilomath philomath
Iguuana
Najpierw przez tysiąclecia lepi Cię ewolucja, potem przez ćwierćwiecze rodzina, edukacja, kultura, religia i co tam się jeszcze nawinie, a potem konsekwencje tych niekonsekwencji ponosisz Ty.
Iguuana

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viajnna jnna

March 08 2018

Iguuana
5875 0306 500
Reposted fromprzegrany przegrany viazzuuoo zzuuoo
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viazzuuoo zzuuoo

March 07 2018

Iguuana
5352 3613
Reposted fromnyaako nyaako viaKawaiiNamida KawaiiNamida
8611 5235
Iguuana

March 06 2018

Iguuana
Iguuana

February 27 2018

Iguuana
Może ktoś teraz potrzebuje Cię bardziej niż myślisz. Może zamiast skupiać się na sobie , skup się na najbliższych.
— ~I./
Reposted bydancingwithaghostanotherwaytodiepartyhardorgtfoselsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl