Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2020

3349 ef22 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaabsstract absstract

December 20 2019

Iguuana
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
Reposted frommhsa mhsa vianiedonaprawienia niedonaprawienia
Iguuana
Iguuana

September 25 2019

Iguuana

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl viasayanne sayanne
Iguuana
0869 d712
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
Iguuana
Reposted fromgruetze gruetze vialanforme lanforme
Iguuana
5324 1890 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viaphilomath philomath
Iguuana
5780 53a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaphilomath philomath

June 09 2019

Iguuana
3346 936e

March 29 2019

Iguuana

Ludzie boją się dotyku, bo dotyk przeznaczony jest dla najbliższych, bo nie wypada, bo dotyk ma podtekst erotyczny, bo dotyk ukaże słabość, odsłoni prawdziwe uczucia. Bez ustanku dotykamy tylko klawiatury, telefonów, różnego rodzaju sprzętu. Zimny, pozbawiony uczuć dotyk. 

— Gabriela Gargaś – Jutra może nie być
Iguuana
Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego więcej mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.
— Dziewczyna z pociągu-Paula Hawkins
Reposted frompastelowe pastelowe vianergo nergo
Iguuana
Jesteś odważny bo dali Ci tyle powodów, żeby zamknąć się w sobie, a ty wciąż kochasz ludzi. Jesteś wielki, bo mógłbyś ranić tak jak ranili Ciebie, a ty zamiast tego podajesz im rękę i wciąż potrafisz się uśmiechać.
— Francesca Palumbo (Luna)
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianergo nergo
Iguuana
8098 37cc 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viabrystol brystol
Iguuana
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath

January 31 2019

Iguuana
painted sky
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapragnienia pragnienia
Iguuana
"Im starszy tym mądrzejszy" ~ nie dotyczy każdego.

~I./
Iguuana
1673 7aa8 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaNoCinderella NoCinderella
9896 bafd
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl