Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 31 2019

Iguuana
painted sky
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viapragnienia pragnienia
Iguuana
"Im starszy tym mądrzejszy" ~ nie dotyczy każdego.

~I./
Iguuana
1673 7aa8 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viaNoCinderella NoCinderella
9896 bafd

July 25 2018

7331 64e0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamatuss matuss
Iguuana
3607 b101 500
Labracadabrador
Reposted fromPsaiko Psaiko viafutureiscoming futureiscoming
Iguuana
Nie ważne JAK , ważne z KIM .
— ~I./

June 29 2018

Iguuana
5941 154c
Reposted fromEtnigos Etnigos viapomruki pomruki

June 27 2018

Iguuana
3703 a228
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viapyotrus pyotrus
Iguuana
8470 8d54
Iguuana
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawarkocz warkocz

June 25 2018

Iguuana
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaNoCinderella NoCinderella

June 08 2018

Iguuana
0931 4450
Reposted fromscorpix scorpix viapampampam pampampam

May 17 2018

Iguuana
5220 f980
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaciory maciory
Iguuana
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viaEwels Ewels
Iguuana
Potrzebuje piosenki , która wyrazi moje myśli.
8109 9887
Iguuana
I niby wiesz czego chcesz, ale przychodzi taki moment , że siedzisz i zastanawiasz się czy to wszystko ma sens i czy chcesz tak trwać .
— wyrwane z kontekstu ~I./

April 09 2018

Iguuana
Iguuana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl