Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6464 041e 500
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers viajethra jethra
Iguuana
Reposted fromthetemple thetemple viajethra jethra

April 26 2017

Iguuana
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul

April 25 2017

Iguuana
1667 1915
Reposted frombjureczko bjureczko viaaknis aknis
Iguuana

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Iguuana
1797 f0d8
2629 2c28 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viamadadream madadream
Iguuana
2699 0fb9
Reposted fromrol rol viacocaineblues cocaineblues

March 22 2017

Iguuana
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

March 21 2017

Iguuana

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viapatiska patiska
Iguuana
4376 c75d
2629 2c28 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viahomczi homczi
Iguuana
Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.
Iguuana
7283 91ed
Reposted fromhighlmittel highlmittel viafpletz fpletz
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viaphilomath philomath
Iguuana
4603 1525

March 19 2017

Iguuana

March 10 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl